זכויות חיילי מילואים

כל הזכויות לחיילים/ות בשירות מילואים פעיל

צו לשירות מילואים יגיע במוקדם או במאוחר, וחשוב לדעת מספר דברים שיוכלו לעזור לכם/ן לדאוג שלא יפרו את זכויותיכם/ן.

כל הזכויות לחיילים בשירות מילואים פעיל

צו לשירות מילואים יגיע במוקדם או במאוחר, וחשוב לדעת מספר דברים שיוכלו לעזור לכם/ן לדאוג שלא יפרו את זכויותיכם/ן.

חוק שירות מילואים

סעיף 4 א' לחוק חיילים משוחררים קובע, כי בעל מפעל לא יפטר עובד/ת בשל שירותו/ה במילואים, קריאתו/ה לשירות מילואים או שירותו/ה הצפוי במילואים. החוק קובע כי אם נעשו פיטורים על רקע זה, הם בטלים.

אסור לפטר עובד/ת בתקופת היותו/ה במילואים, אלא בהיתר מועדת התעסוקה. בנוסף, אם אורך השירות עולה על יומיים, אסור לפטר את העובד/ת גם במהלך 21 הימים שלאחר תום השירות.
ועדת התעסוקה, לפי החוק, לא תיתן היתר לפיטורים, אלא אם המעסיק יוכיח כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים אלא מסיבות אחרות. חובת הוועדה לשמוע גם את תגובת העובד/ת לפני קבלת ההחלטה.

התראה לפני מילואים

לאחר השחרור הסדיר מצה"ל, ישנו מרווח של שנה עד לקריאה לשירות מילואים, למעט המקרים הבאים:
שירות מילואים של יום אחד – בדרך כלל לצורך החתמת ובדיקת ציוד ונוכחות.
לצורך אימונים ותרגילים – עבור אימון ניתן לזמן למילואים לאחר 180 יום, ולאורך של עד 10 ימים לחוגר ו12 ימים לקצין.
צו 8 – צו גיוס למילואים בעת שעת חירום.

עבור שירות מילואים לתקופה של שלושה ימים רצופים או פחות תינתן התראה של לפחות 12 יום מראש.
עבור שירות מילואים לתקופה של ארבעה ימים רצופים או יותר תינתן התראה של לפחות 60 יום.
חוק זה בטל במידה וצו המילואים הוגש ידנית.

אורך שירות מילואים

אורך המילואים משתנה בהתאם לגילך ולדרגתך בצבא.
עבור חוגר עד גיל 45 - הכמות המקסימאלית היא 36 ימי מילואים בשנה.
חוגר מגיל 46 ומעלה - זימון אך ורק לתרגילים ואימונים, ולכמות מקסימאלית של 13 ימי מילואים בשנה.

עבור קצין עד גיל 48 -  זימון לכמות מקסימאלית של 36 ימי מילואים בשנה, במידה ולא שירת כקצין קרבי. במידה ושירת כקצין קרבי, הזימון יהיה לכמות של עד 46 ימי מילואים.
קצין מגיל 49 ומעלה - זימון אך ורק לתרגילים ואימונים ולכמות מקסימאלית של 13 ימי מילואים בשנה.

סטודנטים/ות יבצעו כמות מקסימאלית של 21 ימי מילואים בשנה אקדמאית.

חשוב לדעת- הגיל המקסימאלי לשירות מילואים הוא 40 עבור חוגרים ו-45 עבור קצינים.
זאת, למעט תפקידים אשר אושרו בצורה פרטנית עבור חריגה והגיל המקסימאלי בהם הוא 49.

שכר

השכר המינימאלי ליום מילואים שווה לשכר המינימום במשק לחלק ב-30, כלומר 108.89 ₪ ליום. נכון שסכום זה נמוך מסכום של יום עבודה בשכר מינימום, אך זכרו כי הינכם/ן מקבלים/ות שכר על כל תקופת המילואים, גם בחופשה.

במידה והינך עובד/ת במשרה חלקית, השכר אותו תקבל/י בעת המילואים יהיה השכר היומי לפי העבודה הקבועה שלך. אך שים/י לב - במידה והשכר נמוך מהשכר היומי הרשום למעלה, תקבל/י את שכר הבסיס של 108.89 ₪ ליום.

פיטורין עקב שירות מילואים

המעסיק אינו יכול לפטר אותך בזמן שירות מילואים ובתקופה של עד 30 יום לאחר סוף שירות המילואים.
במידה ומעסיק מעוניין לפטר עובד/ת הנמצא/ת בשירות מילואים, עליו להציג לועדת התעסוקה ראיות המציינות כי הפיטורין אינם בשל שירות המילואים.

ביטול מילואים

במידה ומסיבות אישיות אינך יכול/ה להתייצב לשירות המילואים כפי שנקבע לך בצו גיוס, את/ה צריך/ה להמציא מסמכים המעידים כי אינך יכול/ה להגיע בתאריך המיועד.
את הפניה צריך להגיש בטופס 58 למפקדך האישי, המפקד ישקול את הבקשה ויחליט בהתאם לשיקול דעתו ושל מפקדיו.

לקבלת הצעת עבודה מועדפת לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לנומד ניהול אתרי דרושים בע"מ "כל העבודות לחיילים משוחררים"

טפסים קשורים

טלפונים חשובים

לא נוספו טלפונים חשובים למאמר זה.

עוד מאמרים בנושא

מענק עבודה מועדפת - אופן הגשה

ניתן להגיש את המענק לעבודה מועדפת באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בלינק כאן.

החשיבות של בחירת מקצוע מבוקש

סיימתם עכשיו צבא? אתם לקראת שחרור? מבולבלים ? , אפשר להבין אותך . זה לא באמת קל לבחור מה רוצים…

היחידה להכוונת חיילים משוחררים

אז מהי הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים ואיך היא יכולה לעזור לך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

*אין צורך להשאיר פרטים לגבי עוד עבודות, אפשר לשאול עליהן בשיחה.